Privacybeleid

Draaikolk Producties werkt volgens de wettelijke richtlijnen voor bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens.

Persoonlijke of bedrijfsgegevens worden uitsluitend gevraagd en verwerkt voor zover noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. Dergelijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij Draaikolk Producties op een wettelijke grond verplicht is deze gegevens af te staan.

Administratieve gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor met name de belastingdienst.

Bestanden zoals ruwe filmopnames, geluid, foto’s, storyboards, templates, montageprojecten en soortgelijk materiaal die betrekking hebben op het project (ongeacht door Draaikolk Producties gemaakt of ter beschikking gesteld door de opdrachtgever), worden na maximaal zes maanden vernietigd, uitgezonderd het eindproduct. De termijn van zes maanden wordt gehanteerd omdat in die periode het product nog kan worden aangepast op verzoek van de opdrachtgever.

Het eindproduct wordt als back-up opgeslagen in de cloud, en is uitsluitend bereikbaar via een unieke link, die uiteraard ook de opdrachtgever krijgt. Deze link is niet openbaar, behoudens het navolgende. Tenzij de opdrachtgever bezwaar heeft, kan deze link ook worden gebruikt voor promotiedoeleinden op de website van Draaikolk Producties. Indien de opdrachtgever dat bezwaarlijk vindt, wordt de film uiteraard niet gebruikt op de website, en kan de link desgewenst extra worden afgeschermd met een wachtwoord. De film wordt in ieder geval niet gebruikt op de website van Draaikolk Producties of voor andere promotiedoeleinden, indien het bedrijfsinterne zaken betreft die niet geschikt zijn voor openbaarmaking. Het eindproduct zal worden verwijderd uit de cloud op het moment dat de opdrachtgever dat wenst.

Gebruik van cookies: deze website installeert geen statistische cookies, evenmin tracking- of marketingcookies op devices (computer, gsm, etc.). Om deze reden is het niet nodig om bezoekers van deze website toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Deze site heeft links naar externe websites (bijvoorbeeld YouTube) die wel gebruik maken van cookies.

Terug naar startpagina.